Choď na obsah Choď na menu
 

Príspevky pomocou kopírovania

15. 11. 2011

 

  1. ÚVOD

Elektronický obchod – všeobecne

„Electronic business“ (e-business) - E-podnikanie je každá činnosť, ktorú  obchodná organizácia vykonáva využitím počítačových sietí.

Elektronické podnikanie je v podstate len elektronickou formou už existujúcich činností. Príkladmi elektronických obchodných procesov môžu byť:

  • Výrobne orientované procesy zahŕňajú obstarávanie, objednávanie, automatické doplňovanie zásob, spracovanie platieb a ostatné elektronické prepojenia s dodávateľom. S tým súvisí aj automatická kontrola výroby a procesov.
  • Zákaznícky orientované procesy zahŕňajú marketing (vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov, propagácia...), elektronický predaj, spracovanie zákazníckych objednávok a platieb ako aj podporu zákazníka
  • Interne alebo manažérsky orientované procesy zahŕňajú automatizované služby pre zamestnancov, vzdelávanie, zdieľanie informácií, video konferencie a nábor nových pracovníkov.